News & Events


  • เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 SenseMath สาขาหทัยราษฎร์ (ระหว่างซอย 25 - 27, ติดโรงเรียนสุดใจวิทยา )จัดกิจกรรม Open House 2019 น้องๆ ระดับชั้น อ.1 - ม.3 สนใจเรียนคณิตศาสตร์ Sen...

  • วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ร่วมแสดงความยินดี และสัมมนาในเรื่องการเรียนการสอนในระบบ SenseMath ณSenseMath สาขายะลา

  • ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศในงาน SenseMath Challenge Competition 2018วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สุโขทัย ระดับชั้นอนุบาล รางวัลชนะเ...

  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ร่วมแสดงความยินดี และสัมมนาในเรื่องการเรียนการสอนในระบบ SenseMath ณSenseMath สาขากระบี่

  • วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ร่วมแสดงความยินดี และสัมมนาในเรื่องการเรียนการสอนในระบบ SenseMath ณSenseMath สาขาสุราษฏร์ธานี

  • ประชุมผู้ประกอบการ SenseMath ครั้งที่ 7ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนา SenseMath ให้แข็งแกร่ง และกระชับความสัมพันธ์ “ พี่น้อง – SenseMath ”#แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ด้านการแก้โจทย์ปั...

  • ในงาน SenseMath Challenge Competition 2018 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ ระดับชั้นอนุบาล ชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.คทาธร พุทธรักษา สาขาชุมพร ชนะเลิศอันดับ 2 ด....

  • บรรยากาศการฝึกฝนเรียนรู้ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ โดย คุณกานต์รวี ฐิติพัฒนเลิศ (ครูมุก) วิทยากรจาก สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math โครงการ TO BE NUMBER 1 : The Idol 8 ประจำปี 2561

  • วันที่ 17 ถึง 18 พฤศจิกายน กิจกรรม CSR ของ SenseMath x ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมปลูกปะการัง และสืบสานประเพณีไทย ณ จ.ชลบุรี
Visitors: 33,633