สมัครงาน ครู คณิตศาสตร์

สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคุณครู ทั้งประจำและ Part - Time ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาประชาชื่น - สามัคคี
2. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาตรัง
3. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาตาคลี จ.นครสวรรค์
4. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาโลตัส รามอินทรา 109 
5. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
6. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาพุทธมณฑล สาย 5
7. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาประชาอุทิศ
8. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาลาดปลาเค้า
9. ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่ SenseMath สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว 
10. ครูสอน วิชาภาษาไทย ที่ SenseMath สาขาตะกั่วป่า
11.  ครูผู้ช่วย ที่ SenseMath สาขาร้อยเอ็ด

แบบฟอร์มสมัครงานครูคณิตศาสตร์

Visitors: 40,486