SenseMath ส่งรอยยิ้ม ปันความสุข

กิจกรรม SenseMath ส่งรอยยิ้ม ปันความสุข
มอบสไลเดอร์เด็ก 3in1 (ชิงช้า รถบัส และสไลเดอร์)
ให้กับ โรงเรียนวัดช่องแกระ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
โดยคาดหวังว่าเครื่องเล่นนี้ จะมอบความสุขให้กับเด็กๆ
และมีความตั้งใจมาเรียนยิ่งๆ ขึ้น
Visitors: 162,615