SenseMath Franchise Meeting 2020

เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทเซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Franchise Meeting ครั้งที่ 10 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนา SenseMath ให้แข็งแกร่ง และกระชับความสัมพันธ์ “ พี่น้อง – SenseMath ” #แฟรนไชส์การศึกษาอันดับ 1
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

Visitors: 151,858