SenseMath x GHBank Plus

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
นายอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์ ประธานสถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จัดทริปนำทีมผู้บริหารเยือนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา หรือที่รู้จักกันดีในนามของ "หมู่บ้านกลางทะเล" เป็นเกาะหมู่บ้านชาวประมงที่มีขนาดเพียงหนึ่งไร่เศษ ปลูกสร้างอยู่กลางทะเลโดยไม่มีพื้นดิน ตั้งอยู่กลางอ่าวพังงา ชายฝั่งอันดามัน ในเขตตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีผู้อาศัยอยู่ถึง 360 ครอบครัว ประชากรประมาณ 1,685 คน และที่โรงเรียนเกาะปันหยี มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 144 คน ครอบคลุมระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งยังมี”สนามฟุตบอลลอยน้ำ” แห่งเดียวในประเทศไทย

ทาง SenseMath ได้เล็งเห็นซึ่งคุณภาพของนักเรียนบนเกาะ จึงได้จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนเกาะปันหยี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
Visitors: 166,487