SenseMath x GHBank Plus

กิจกรรม CSR "ปั้นดิน ให้เป็นป่า"
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน SenseMath ร่วมกิจกรรม "ปั้นดิน ให้เป็นป่า" กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โดยปฏิบัติภารกิจ "เสือคลุกดิน" ปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธ์ต้นไม้ เพื่อให้เมล็ดพันธ์ต้นไม้ได้เติบโตเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ต่อไป

Visitors: 128,990