เก่งคณิตไม่ใช่เรื่องยาก กับเส้นทางสู่พ่อมดคณิตศาสตร์

เก่งคณิตไม่ใช่เรื่องยาก กับเส้นทางสู่พ่อมดคณิตศาสตร์

 

1. ภาษาไทยเป็นพื้นฐานของโจทย์ปัญหา
นักเรียนที่เก่งคณิตศาสตร์ส่วนมาก มีพื้นฐานจากเก่งวิชาภาษาไทยมาก่อน เพราะนักเรียนจะสามารถตีความโจทย์เลขได้ดีกว่า


2. คิดเลขเร็วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์
กว่า 80% ในข้อสอบ คือโจทย์ปัญหา ดังนั้นมงกุฎของคณิตศาสตร์ คือโจทย์ปัญหา


3. จำสูตรเฉพาะที่จำเป็น
สูตรในวิชาคณิตศาสตร์มีมากเกินกว่าที่จะจำได้ทุกสูตร การเลือกที่จะจำเพียงสูตรที่จำเป็น แล้วนำไปต่อยอดจะดีที่สุด


4. เข้าใจสูตร ใช้สูตรเป็น
นักเรียนหลายคนท่องสูตรได้เก่งมาก แต่เมื่อเจอโจทย์ปัญหา ไม่ทราบว่าจะต้องใช้สูตรใดกับโจทย์ข้อนี้


5. ฝึกทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ
พ่อมดแฮร์รี่เก่งเวทมนต์เพราะการฝึกฝน การเป็นพ่อมดแห่งวิชาคณิตศาสตร์ก็อาศัยการฝึกฝน ความขยัน และสม่ำเสมอในการฝึกฝนเช่นเดียวกัน


6. เรียนรู้อย่างเข้าใจ สอบถามคุณครูเมื่อไม่เข้าใจ
คณิตศาสตร์ในระดับต้นจะเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น หากไม่เข้าใจในระดับต้นแล้ว จะมีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น


7. ต่อยอดด้วยการคิดอย่างสรรค์
ในเลขโจทย์ 1 ข้อ สามารถแก้ได้อย่างหลากหลายวิธี นักเรียนจะต้องรู้จักยืดหยุ่นมองหลายๆ ด้าน ให้ได้มาซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับตัวเรา


8. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือหัวใจของคณิตศาสตร์
ในเวลาทด น้องๆ จะต้องทดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะเมื่อคำตอบที่ได้ไม่สอดคล้องกับตัวเลือก น้องๆ จะสามารถกลับมาดูขั้นตอนที่เราคิดในการทดได้ ว่าเราผิดพลาดส่วนใด


9. ให้ความสำคัญกับหน่วย
นักเรียนส่วนใหญ่จะละทิ้งเรื่องหน่วย แต่ 1 กิโลเมตร กับ 1 เมตร นั้นแตกต่างกันมาก น้องๆ ที่เน้นเรื่องหน่วย จะทำคะแนนได้ดีกว่า


10. หาจุดเชื่อมโยง
น้องๆ จะต้องจับรูปแบบและความเชื่อมโยงของแต่ละเรื่องให้ได้ เช่นเรื่องพีทาโกรัส กับเรื่องตรีโกณมิติคือเรื่องเกี่ยวกับความยาวด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกัน

11. Mock Exam ก่อนการสอบ
การจำลองสถานการณ์ในห้องสอบจะทำให้น้องๆ ทราบถึงข้อผิดพลาดของตนเอง และแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ ก่อนการสอบจริงในห้องเรียน


12. การสอบแข่งขันในสนามจริง
หนึ่งใน วัตถุประสงค์ของการสอบแข่งขัน SenseMath Challenge Competition คือการให้นักเรียนได้ทราบว่านักเรียนอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งประเทศ และมั่นฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 

Visitors: 171,327