อบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์ SenseMath ให้กับคณะคุณครู โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ ได้ เข้าอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์ SenseMath
ให้กับคณะคุณครู โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา เขตดินแดง กทม.
Visitors: 169,018