พิธีลงนามในสัญญา โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

พิธีลงนามในสัญญา โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยาได้นำหลักสูตร SenseMath เข้าไปดำเนินการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
#เซ็นส์แมธ #ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม

Visitors: 137,715