SenseMath Franchise Meeting 2019

เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทเซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Franchise Meeting ครั้งที่ 9 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนา SenseMath ให้แข็งแกร่ง และกระชับความสัมพันธ์ “ พี่น้อง – SenseMath ” #แฟรนไชส์การศึกษาอันดับ1 

ทั้งนี้ได้มีการอบรม หลักสูตร คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2561 ด้วย

Visitors: 147,047