เปิดแล้ว SenseMath สาขายะลา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ร่วมแสดงความยินดี และสัมมนาในเรื่องการเรียนการสอนในระบบ SenseMath ณ SenseMath สาขายะลา

Visitors: 110,627