กิจกรรมประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย “Thailand Franchise Award 2022”

SenseMath คว้า 2 รางวัล Second runner-up Best Education Franchise และ Best Medium Franchise ในกิจกรรมประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย “Thailand Franchise Award 2022” รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Visitors: 158,079