ประกาศผลผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ณ หัวหิน

ประกาศผลรางวัล ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ 
SenseMath Challenge Competition 2023 ครั้งที่ 22

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566  ณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
#SenseMath #ฉลาดอย่างมีรอยยิ้ม

 

รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566
SenseMath สาขาหัวหิน
SenseMath สาขา อ.สวี ชุมพร
SenseMath สาขาพังงา
 
 
ระดับชั้นอนุบาล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิตติภัทรา  พึ่งพระ สาขาเมือง ชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ปิติพัฒน์  ดำอมร สาขาเมือง ชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.จิรายุ ธารณธรรม สาขาบ้านครูป้อ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.พัณณ์ชิตา  ดีรักษา สาขาเมือง ชุมพร 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.ธณัทอร  แสงบางมุด  สาขา อ.สวี จ.ชุมพร
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธิติ  ดาราวลี   สาขาเมือง ชุมพร 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช. ศิริราช ใจบุญ  สาขาหทัยราษฎร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช. ภูริณัฐ  น่วมประวัติ สาขาพังงา 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.สิริพงษ์ จันทจิต  สาขาหทัยราษฎร์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.วีรภัทร  แก้วเก้า  สาขา อ.สวี จ.ชุมพร
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. ปวริศร์   เรืองศรี   สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณัชปภา ดิลกแพทย์   สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.วุฒิภัทร สายสนั่น ณ อยุธยา  สาขาพิษณุโลก 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ. ศิรินทร์  ก้องเจริญพาณิชย์  สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ช.ปิยวัฒน์  เกตุเลขวัตร   สาขาเมือง ชุมพร  
 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ชีวธันย์  เหล่าสุข  สาขา อ.สวี จ.ชุมพร 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. อัญชิษฐา สร้อยสอดศรี  สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช. ธนภัทร  แสงบางมุด  สาขา อ.สวี จ.ชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.สุวิจักขณ์   บ่อแก้ว  สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ. ฐิตารีย์  เมฆนิติกุล  สาขา อ.สวี จ.ชุมพร
 
 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ภูวริศ  เรืองศรี  สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.พุฒิภัทร  เชยอุบล  สาขาเมือง ชุมพร 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช. ธนากร  ประสพเนตร  สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ. ธารธารากร มีแก้วแทน  สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ. ศิพิมพ์  ก้องเจริญพาณิชย์   สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา
 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.วิภูภัทร  ศรีทอง  สาขากระบี่
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช. ธนวินท์ ด่านพาณิชย์กุล  สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.จิรเทพ  สมมิตร  สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช. ปัณณ์  กำมะเลศ  สาขาเจิมจอมพล-ศรีราชา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ.บุษญาภรณ์  คะทะวะรัตน์ สาขาเมือง ชุมพร  
 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ธัมมดนย์  กอโชติวุฒินนท์   สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ศุภกร  บุญณบุรี  สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.กฤศณัฏฐ์  พ่วงวัฒนวงศ์  สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ นรินทร์พร จันทะโกมล  สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5   ด.ช.นิติพัฒน์   ศิริวัฒน์ สาขาอุตรดิตถ์ 
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ  สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ณวัฒน์  เสริมเผือก  สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ชัยวัฒน์  โพรี  สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ยชญ์ชานน  ขวัญมาศ  สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช. เทพทัต ตั้งสติ สาขาตาคลี 
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช. ธิติสรณ์  ไชยแขวง   สาขา อ.สวี จ.ชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ยูซุฟ  มัซซอร์   สาขาเมือง ชุมพร 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.  ธีภพ   ผลบุญ  สาขา อ.สวี จ.ชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช. เกษมสันต์ อึ้งประดิษฐ์  สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.สุวภัทร  พรหมรักษ์ สาขาอุตรดิตถ์ 
 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. ฐิติยาภรณ์  ขันตะยาภรณ์ สาขาหัวหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช. ฐิติภัทร  สำราญ สาขาพุทธมณฑล สาย 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.ศุภสิน  เสริมเผือก สาขาตะพานหิน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ. ชุติมณฑน์  ยินดี สาขาหัวหิน 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ด.ญ. จิราพัชร พุ่มพิน สาขาตาคลี
               
Visitors: 166,489