SenseMath ในงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ RoadShow

SenseMath ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำเสนอแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ SenseMath

ในงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ RoadShow ณ ศูนย์การค้า ชั้นนำ 8 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

Visitors: 158,086