โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย เซ็นสัญญา ร่วมกับ SenseMath

ขอขอบคุณ ดร.กัญฐณัฏ ฉลอง ผอ. โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
เซ็นสัญญา ร่วมกับ SenseMath เพื่อนำหลักสูตร SenseMath
เข้าไปส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน ประมาณ 1,000 คน
สมกับ ปรัชญาของโรงเรียน "อัจฉริยะเกิดขึ้นได้กับนักเรียนทุกคน"
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
 
 
 
Visitors: 169,015