ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ เขาหลัก พังงา
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ เขาหลัก พังงา

  ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017

ณ โรงแรม Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa เขาหลัก จ.พังงา
วันเสาร์ที่  18 มีนาคม  2560 

 

 ระดับชั้นอนุบาล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ด.ช.ธนบดี    วรกุล    สาขาสระบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    ด.ญ.กันยกร   รุจิวรรณศรี   สาขานาทวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3    ด.ช.สรรพวัฒน์  สิริทองสาคร  สาขายโสธร

 

 

             ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ด.ช.ยูซุฟ   มัซซอร์   สาขาชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   ด.ช.ธีภพ  ผลบุญ   สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   ด.ญ.ณัฐวลัชญ์   ชมชื่น   สาขาชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.วรนันท์   จิตตวงศ์ชวลิต  สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ฐปนรรฆ์  ธรรมา   สาขาชุมพร

 

 

                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.อคิราภ์   หนูเกตุ   สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.ภัทรานิษฐ์  สมเทพ  สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.ชรินทวัชร์   อันติมานนท์  สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ธนกฤต  รัตนทวี   สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.ธัญภัสร์  อาจหาญ  สาขาสวี

 

 

               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.ธีรัชฌ์  ยิ่งเจริญภักดี   สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.ฐานิดา   คุ้มภัย    สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.ขวัญทอง   เกียรติชัยประสพ   สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.มนสิชา   ทองขาวบัว    สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ธีรภัทร   เรืองศรี     สาขาพังงา

 

 

              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.ภัทรนันท์   สกุลตธนิชย์   สาขาชุมพร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.พศวีร์   แก้วทัศน์   สาขานาทวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.ปุณยภา   คันธานนท์   สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.นิรชา   เสรีวงษ์   สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ธนโชติ  พ่วงแม่กลอง  สาขาสวี

 

              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.กิรณา   ว่องนิติธรรม   สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.ณัฎฐากร วยากรณ์   สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.สิริปิยวัช   สนธิ  สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.ชนิดาภา  สมเทพ   สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ช.ณฐนนท์ จันทะโกมล   สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว

 

 

              ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.พิมพ์บุญ   อุทัยรัตน์   สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.นันท์นภัส   บุญโกย   สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.กฤษณกร   พันธ์เสงี่ยม  สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ทิชานนท์   อนุกูล   สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.กชกร   จรมาศ   สาขาตะกั่วป่า

 

 

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.วีรินทร์   สินทรัพย์  สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ศุภกร   นิลบุศย์  สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ช.เชษฐชัย   เกียรติชัยประสพ   สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ญ.ชนิสรา   พึ่งถิ่น  สาขาพังงา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5   ด.ช.ศุภากร   จุงจิตร์    สาขาตะกั่วป่า

 

 

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.พิชญาภา   จินดา   สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด.ช.ภาณุพงศ์   ไพรพฤกษา  สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  ด.ญ.วราสร  อุปถัมภ์    สาขาตะกั่วป่า
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4  ด.ช.ภคกรณ์  พัดแบน   สาขาสวี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5  ด.ญ.มณีรัตน์   หงอสกุล   สาขาตะกั่วป่า
Sense Activities

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ @ ดรีมเวิลด์ 2018 article
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6
โครงการ To Be Number 1 IDOL5
โครงการ To Be Number 1 IDOL
Franchise Business Networking @ Yangon, Myanmar
SenseMath Annual Seminar 2010
พิธีมอบประกาศนียบัตร article
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
สาขาฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้น้องๆ ที่ทำคะแนนคณิตศาสตร์ ได้เต็ม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน กรกฏาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน มิถุนายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน พฤษภามคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม