สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath ระดับประเทศ

SenseMath Challenge Competition : SMC2 2024


สถานที่สอบ : สวนสนุก ดรีมเวิลด์

วัน – เวลา :  วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567  เวลา 08.00 – 16.00 น.

วัตถุประสงค์ : 
1.  เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน SenseMath ได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ
3.  เพื่อให้นักเรียนวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของตนเองเมื่อเทียบกับนักเรียน SenseMath ทั่วประเทศ
4.  เพื่อนำผลสอบมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงตนเอง

คุณสมบัติผู้สอบ :  นักเรียน SenseMath  ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
            ( รับจำนวนจำกัด )

การรับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้       ณ. สาขาใกล้บ้าน

ค่าสมัคร :  SenseMath 850 บาท
                    ลูกคิด  850 บาท
                    สองวิชา 1,200 บาท

สิ่งที่จะได้รับ  : - บัตรผ่านประตู และรวมเครื่องเล่น 23 รายการ
                      -    เสื้อ SenseMath  1 ตัว (ใส่มาในวันสอบแข่งขัน)

                      -    เหรียญรางวัล 1 เหรียญ หรือถ้วยรางวัล
                      -    ข้าวกล่อง

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบแข่งขัน : ดินสอ หรือปากกาน้ำเงิน   และยางลบ 

รางวัล    :  ในแต่ละระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยม 3
ชนะเลิศอันดับ 1 ถึง ชนะเลิศอันดับ 5
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตร     (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

เหรียญรางวัล Blue Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  70% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัล Star Prizeสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  50% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัลผู้กล้าสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล Blue Prize, Star Prize และถ้วยรางวัล

 

กำหนดการ ณ วันสอบแข่งขัน

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรเลขที่นั่งสอบ 
09.00 – 10.00 น. สอบแข่งขัน
10.00 – 14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
14.00 – 16.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล 
      มอบรางวัลผู้ประกอบการ
      มอบรางวัล SenseMath อัจฉริยะ , ถ้วยรางวัลที่ 1 - 5 และประเภททีม
      มอบรางวัล Blue Prize
      มอบรางวัล Star Prize
      มอบรางวัลเหรียญผู้กล้า 

ภาพการสอบแข่งขันปี 2566 ณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 169,018