สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath ระดับประเทศ


SenseMath Challenge Competition : SMC2 2020


สถานที่สอบ : สวนสนุกดรีมเวิลด์

วัน – เวลา :  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563  เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์ : 
1.  เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน SenseMath ได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ
3.  เพื่อให้นักเรียนวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของตนเองเมื่อเทียบกับนักเรียน SenseMath ทั่วประเทศ
4.  เพื่อนำผลสอบมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงตนเอง

คุณสมบัติผู้สอบ :  นักเรียน SenseMath  ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
            ( รับจำนวนจำกัด )

การรับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้       ณ. สาขาใกล้บ้าน

ค่าสมัคร :  สอบ Sense Math  750 บาท
               สอบ Seetah Math  650 บาท  (ลูกคิด) 
               สอบ 2 วิชา 1,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับ  : - บัตรผ่านประตูและรวมเครื่องเล่น 23 รายการ
                      -    เสื้อยืด SenseMath  1 ตัว (ใส่มาในวันสอบแข่งขัน)

                      -    เหรียญรางวัล 1 เหรียญ
                      -    คูปองอาหารกลางวัน

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบแข่งขัน : ดินสอ หรือปากกาน้ำเงิน   และยางลบ 

รางวัล    :  ในแต่ละระดับชั้น
ชนะเลิศอันดับ 1 ถึง ชนะเลิศอันดับ 5
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตร     (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

เหรียญรางวัล Blue Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  70% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัล Star Prizeสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  50% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัลผู้กล้าสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล Blue Prize, Star Prize และถ้วยรางวัล

กำหนดการ ณ วันสอบแข่งขัน

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรเลขที่นั่งสอบ 
09.00 – 09.40 น. สอบแข่งขัน 
10.00 – 14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
14.00 – 17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล 
      14.00 น. มอบรางวัลผู้ประกอบการ
      14.30 น. มอบรางวัล SenseMath อัจฉริยะ , ถ้วยรางวัลที่ 1 - 5 และประเภททีม
      15.00 น. มอบรางวัล Blue Prize
      15.30 น. มอบรางวัล Star Prize
      15.45 น. มอบรางวัลเหรียญผู้กล้า 

ภาพการสอบแข่งขันปี 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

 

Visitors: 121,374