สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath ระดับประเทศ


SenseMath Challenge Competition : SMC2 2020


สถานที่สอบ : สวนสนุกดรีมเวิลด์

วัน – เวลา :  วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563  เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์ : 
1.  เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน SenseMath ได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ
3.  เพื่อให้นักเรียนวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของตนเองเมื่อเทียบกับนักเรียน SenseMath ทั่วประเทศ
4.  เพื่อนำผลสอบมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงตนเอง

คุณสมบัติผู้สอบ :  นักเรียน SenseMath  ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
            ( รับจำนวนจำกัด )

การรับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้       ณ. สาขาใกล้บ้าน

ค่าสมัคร :  สอบ Sense Math  750 บาท
               สอบ Seetah Math  650 บาท  (ลูกคิด) 
               สอบ 2 วิชา 1,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับ  : - บัตรผ่านประตูและรวมเครื่องเล่น 23 รายการ
                      -    เสื้อยืด SenseMath  1 ตัว (ใส่มาในวันสอบแข่งขัน)

                      -    เหรียญรางวัล 1 เหรียญ
                      -    คูปองอาหารกลางวัน

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบแข่งขัน : ดินสอ หรือปากกาน้ำเงิน   และยางลบ 

รางวัล    :  ในแต่ละระดับชั้น
ชนะเลิศอันดับ 1 ถึง ชนะเลิศอันดับ 5
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตร     (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

เหรียญรางวัล Blue Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  70% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัล Star Prizeสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  50% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัลผู้กล้าสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล Blue Prize, Star Prize และถ้วยรางวัล

กำหนดการ ณ วันสอบแข่งขัน

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรเลขที่นั่งสอบ 
09.00 – 10.00 น. เริ่มสอบแข่งขัน 
10.00 – 14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
14.00 – 17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล 
      14.00 ถึง 14.30 น. มอบรางวัลผู้ประกอบการ
      14.30 ถึง 15.45 น. มอบรางวัล SenseMath อัจฉริยะ , ถ้วยรางวัล
      15.45 ถึง 16.15 น. มอบรางวัล Blue Prize
      16.15 ถึง 16.45 น. มอบรางวัล Star Prize
      16.45 ถึง 17.00 น. มอบรางวัล เหรียญผู้กล้า

ภาพการสอบแข่งขันปี 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

 

ดาวโหลดเอกสารการสอบแข่งขัน

1.  Poster การสอบแข่งขัน ไฟล์ภาพ แบบมี 74 สาขา  
2.  Poster การสอบแข่งขัน สำหรับ print (ภาพเหมือนข้อ 1)  
 
 
3. Poster การสอบแข่งขัน ไฟล์ภาพ แบบให้เติมข้อความได้ 
4.  Poster การสอบแข่งขัน สำหรับ print (ภาพเหมือนข้อ 2)  
 
 
5.  แบบฟอร์มสรุปรายชื่อนักเรียน  
6.  แบบฟอร์ม SenseMath อัจฉริยะ 
 
 
 
Visitors: 86,363