สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath ระดับประเทศ


SenseMath Challenge Competition : SMC2 2019


สถานที่สอบ : ทองสมบูรณ์ คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   

วัน – เวลา : สอบวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562    เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์ : 
1.  เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน SenseMath ได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ
3.  เพื่อให้นักเรียนวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของตนเองเมื่อเทียบกับนักเรียน SenseMath ทั่วประเทศ
4.  เพื่อนำผลสอบมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงตนเอง

คุณสมบัติผู้สอบ :  นักเรียน SenseMath  ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
            ( รับจำนวนจำกัด )

การรับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้       ณ. สาขาใกล้บ้าน

ค่าสมัคร :  สอบ Sense Math 300 บาท

สิ่งที่จะได้รับ  : -    เสื้อยืด SenseMath  1 ตัว (ใส่มาในวันสอบแข่งขัน)
                      -    เหรียญรางวัล 1 เหรียญ 

สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบแข่งขัน : ดินสอ หรือปากกาน้ำเงิน   และยางลบ 

รางวัล    :  ในแต่ละระดับชั้น
ชนะเลิศอันดับ 1 ถึง ชนะเลิศอันดับ 5
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตร     (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

เหรียญรางวัล Blue Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  70% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัล Star Prizeสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  50% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัลผู้กล้าสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล Blue Prize, Star Prize และถ้วยรางวัล

กำหนดการ ณ วันสอบแข่งขัน

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรเลขที่นั่งสอบ 
09.00 – 10.00 น. เริ่มสอบแข่งขัน 
10.00 – 14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
14.00 – 17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล 
                            รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม และแฟรนไชส์มาตรฐาน 
                            รางวัลนักเรียน SenseMath อัจฉริยะ 
                            เหรียญรางวัล Blue Prize และ Star Prize 
                            ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 
                            เหรียญรางวัลชมเชย 
                            ปิดงาน 

ภาพการสอบแข่งขันปี 2562 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

 

Visitors: 61,150