แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ : สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
Franchise FAQ (แฟรนไชส์ )

1.  ข้อกำหนดในการเลือกสถานที่
 สถานที่ของผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ จะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่จะแข่งขันกันเอง ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน  สถานที่เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่เรียน

2.  ใช้เวลานานเท่าใด จึงจะเปิดสถาบัน คณิตศาสตร์ Sense Math ได้
 หากมีสถานที่อยู่แล้ว จะใช้เวลาประมาณ 15 วัน นับจากวันเซ็นสัญญา แฟรนไชส์ (ไม่รวมตกแต่งสถานที่)

3.  ในการบริหาร สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math ต้องจ้างครู คณิตศาสตร์ กี่คน
 ในเบื้องต้น แนะนำให้มีครู คณิตศาสตร์ ประจำอย่างน้อย 1 คน ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามจำนวนนักเรียน

4.  รูปแบบของการตกแต่ง สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math
 ทางผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์ มีรูปแบบของการตกแต่งแนะนำ แต่ผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ สามารถตกแต่งสถานที่ตามที่ ผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ เห็นสมควร แต่ต้องผ่านการพิจารณา จากผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์

5.  หน้าที่ของผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ มีอะไรบ้าง
   5.1  จะต้องผ่านการอบรมจากผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์
   5.2  บริหารสถาบันคณิตศาสตร์ตามแนวทางที่ผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์ แนะนำ
   5.3  ส่งรายงานประจำเดือน

6.  มีระบบควบคุมผู้รับสิทธิ แฟรนไชส์ อย่างไรบ้าง
   6.1  รายงานประจำเดือน
   6.2  การเยี่ยมเยื่อน จากเจ้าหน้าที่ของผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์
   6.3  ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ให้สิทธิ แฟรนไชส์ จัดขึ้น
..............................................................................................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math โทร. 08-6035-4155 , 0-2542-4467


ชื่อ :  *
โทร :  *
Email :
ข้อความ :  *