SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2018 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2018 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

  รางวัล #SenseMath อัจฉริยะ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตน จนเป็นที่ยอมรับแก่ครูผู้สอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และสถาบัน Sense Math เป็นอย่างยิ่ง ในงาน SenseMath Challenge Competition : SMC² 2018 ครั้งที่ 15
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

 
Sense Math icon

SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2017 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2017 เขาหลัก พังงา
SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2016 อุดรธานี
SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2016 สวนสนุกดรีมเวิลด์
SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2015 ซาฟารีเวิลด์
SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC มหาสารคาม
SenseMath อัจฉริยะ
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน สาขาพังงา
SenseMath icon สาขาลาดพร้าว 71
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาตะกั่วป่า จ.พังงา
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาพังงา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของ SENSE MATH สาขามหาสารคาม
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาเสรีไทย 57
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาตึกน้ำ ชลบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาเสรีไทย 57
ผลสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 คณิตราชภัฏพระนคร
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขามหาสารคาม ที่ไปสอบแข่งขันและได้คะแนนดี
คนเก่ง สาขาขอนแก่น
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ SenseMath Challenge Competition
ขอแสดงความยินดี กับเด็กเก่งสาขาฉะเชิงเทรา
SenseMath icon สาขาปัญญา - รามอินทรา
ร่วมแสดงความยินดี นักเรียนสาขาพังงา
SenseMath icon สาขา ฉะเชิงเทรา
ร่วมแสดงความยินดีกับน้องคนเก่ง สาขาฉะเชิงเทรา
SenseMath icon สาขา ฉะเชิงเทรา
ความรู้สึกของน้องๆ ที่มาเรียนที่ Sense Math สาขาฉะเชิงเทรา
SenseMath icon สาขา ฉะเชิงเทรา
SenseMath icon สาขาลาดพร้าว 71
SensMath icon สาขาพังงา
SenseMath icon สาขา จังหวัดมหาสารคาม
SenseMath Icon สาขาตรัง
92% พึงพอใจ article