เปิดแล้ว SenseMath สาขาสุราษฏร์ธานี

วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ร่วมแสดงความยินดี และสัมมนาในเรื่องการเรียนการสอนในระบบ SenseMath ณ SenseMath สาขาสุราษฏร์ธานี

Visitors: 81,612