SenseMath ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารออมสินโดย คุณจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และเจ้าของแฟรนไชส์ จำนวน 37 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Visitors: 16,435