รางวัลที่ได้รับ
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThaiสุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก (Excellent Thai Franchise)

 บริษัทเซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด เข้ารับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ จากกรมพฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รับวุฒิบัตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)"

สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)" กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Thailand Franchise Quality Award 2011 (TFQA 2011)
สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMathสถาบันคณิตศาสตร์ SenseMatharticle
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลมาตรฐานคุณภาพยอดเยี่ยม ให้กับสถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath
สัมภาษณ์สด สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]