Sense Math icon
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThaiSenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2017 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

 รางวัล #SenseMath อัจฉริยะ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตน จนเป็นที่ยอมรับแก่ครูผู้สอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และสถาบัน Sense Math เป็นอย่างยิ่ง ในงาน SenseMath Challenge Competition : SMC² 2017 ครั้งที่ 14

SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2017 เขาหลัก พังงา

 รางวัล #SenseMath อัจฉริยะ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตน จนเป็นที่ยอมรับแก่ครูผู้สอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และสถาบัน Sense Math เป็นอย่างยิ่ง ในงาน SenseMath Challenge Competition : SMC² 2017 ครั้งที่ 13

SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2016 อุดรธานี

 รางวัล #SenseMath อัจฉริยะ มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ฝึกฝนตน จนเป็นที่ยอมรับแก่ครูผู้สอน เป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง และสถาบัน Sense Math เป็นอย่างยิ่ง ในงาน SenseMath Challenge Competition : SMC² 2016 ครั้งที่ 12

SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2016 สวนสนุกดรีมเวิลด์
SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC2015 ซาฟารีเวิลด์
SenseMath อัจฉริยะ ณ งาน SMC มหาสารคาม

ในงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SMC มหาสารคาม

SenseMath อัจฉริยะ

คนเก่งของเรา ในงาน SMC สวนนงนุช พัทยา

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน สาขาพังงา

การแข่งขันโจทย์ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ชิงแชมป์ภาคใต้ SenseMath Challenge Competition : SMC 2013

SenseMath icon สาขาลาดพร้าว 71

น้องลีน่าและอาลีฟ

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาตะกั่วป่า จ.พังงา

ด.ช.เชษฐชัย เกียรติชัยประสพ สอบ Top Test ได้ที่ 1 ของจังหวัด ที่ 14  ของภาค ที่ 56 ของประเทศ

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]