สมัครงาน ครู คณิตศาสตร์
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
สมัครงาน ครู คณิตศาสตร์

    สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคุณครู ทั้งประจำและ Part - Time ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาตาคลี นครสวรรค์ article
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาโลตัส รามอินทรา 109
รับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการ ที่ SenseMath สาขา พิจิตร
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาพุทธมณฑล สาย 5
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาประชาอุทิศ
รับสมัคร ครูสอน ภาษาไทย ที่สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
รับสมัคร ครูสอน ภาษาไทย ที่สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาลาดปลาเค้า
หน้า 1/1
1
[Go to top]