สมัครงาน ครู คณิตศาสตร์
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
สมัครงาน ครู คณิตศาสตร์

    สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคุณครู ทั้งประจำและ Part - Time ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาตาคลี นครสวรรค์
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาโลตัส รามอินทรา 109
รับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการ ที่ SenseMath สาขา พิจิตร
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาพุทธมณฑล สาย 5
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาประชาอุทิศ
รับสมัคร ครูสอน ภาษาไทย ที่สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
รับสมัคร ครูสอน ภาษาไทย ที่สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาราชพฤกษ์-วัดสวนแก้ว
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาลาดปลาเค้า
หน้า 1/1
1
[Go to top]