ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

 

 

                          ระดับชั้นอนุบาล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ด.ญ.สุรัชนา ปู่ประเสริฐ  สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    ด.ช.ธนคุณ  ธรรมารัตน์  สาขาบางกรวย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   ด.ช.กันตพงศ์ พิมพ์วงศ์  สาขาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4   ด.ช.ศุภกร เตมียศร        สาขาบ้านฉาง

 

                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ด.ช.ธนบดี   วรกุล                 สาขาสระบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   ด.ช.นันทิวรรธน์ สนพิพัฒน์      สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   ด.ช.กฤตภัค  เทพดวงแก้ว       สาขาเชียงราย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4   ด.ช. รวิพล  สูงสิงห์ทอง          สาขาบางกรวย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5   ด.ญ.สรัญญ์นิตา ตันติโชติเมธี   สาขาพิจิตร

 

                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ด.ช.ปัณณธร ภัทรากร           สาขาพิจิตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   ด.ญ.ฉัตรชนก รุจิโรจน์อำไพ   สาขาสกล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   ด.ช.กรภัทร วงศ์จงใจหาญ     สาขาราชพฤกษ์ - วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4   ด.ช.เขมทัต วีณิน                 สาขาราชพฤกษ์ - วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5   ด.ช. ณัทนภนต์  ลิมเพชรากุล  สาขาบางกรวย.

 

 

                         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ด.ญ.ขวัญจิรา  พันทะชุม         สาขาร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   ด.ช.ธฤษณุธัช กริ่มใจ             รร.สารสาร์ทวิเทศน์ มีนบุรี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3    ด.ญ.ณิณฑิรา ฤทธิ์ไพบูลย์      สาขาสกลนคร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4    ด.ญ. ปัณพร รังษิรุจิ               สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5   ด.ช.ณัฏฐกิตติ์   ศิวะสัตยานนท์  สาขาสระบุรี

 

 

                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ด.ช. ศุภณัฐ กล้าจริง           สาขาพิษณุโลก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    ด.ช.พงษภัทร รุจิโรจน์อำไพ  สาขาสกลนคร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3    ด.ญ.กุลปรียา  พันทะชุม       สาขาร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4    ด.ญ.ปพิชญา ศรีรอด            สาขาบางสะพาน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5    ด.ช.รเมศ  ประสพบุญ          สาขาบางกรวย

 

                            ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ด.ญ.รัชสุรางค์ วงศ์กระแสมงคล  สาขาร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   ด.ช.จัตุรงค์  บุตรชา                  สาขาอุตรดิตถ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3   ด.ช.ศุกลวิชญ์   ประโคทัง          สาขาวาปีปทุม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4    ด.ญ.พรชนก  ชนะมาร              สาขามหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5     ด.ญ.ศรธรกรฉัตร  ปิยะคุณ        สาขาสระบุรี

 

                      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ด.ช. เจ้าใจ  เหล่าลุมพุก       สาขาร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    ด.ญ. ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์  สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3    ด.ญ. ณัฎฐากร วยากรณ์       สาขาราชพฤกษ์ - วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4    ด.ญ.ลักษิกา  โตนวล           สาขารัตนาธิเบศร์ 28
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5    ด.ช.ภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล   สาขาพิจิตร

 

                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ด.ญ.ธัญจิรา  ใจดี            สาขารัตนาธิเบศร์ 28
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    ด.ช.ทัตเทพ  หลักเมือง    สาขาหาดใหญ่ นะสุวรรณวงศ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3    ด.ช.สิรภพ  ศิริโยธา       สาขาโกสุมพิสัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4     ด.ช.วริชช์ เชื้อสะอาด      สาขาร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5    ด.ญ.ธนัชชา สัตยานุวัฒน์  สาขาบ้านนา

 

                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ด.ญ.บุญยานุช หิรัญธเนศ         สาขาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2    ด.ญ.นูรอ อาสมาร์                 สาขาราชพฤกษ์ - วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3    ด.ช.ปัญญารัตน์  พนมไพรรัตน์  สาขาร้อยเอ็ด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4    ด.ช.เกษมสันต์ เรืองศิริปิยะกุล  สาขาขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5    ด.ญ.พีรยา  ใจแจ่ม                 สาขาขอนแก่น

 

                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1     ด.ญ. ธรรศกมณ ลอยมา         สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2     ด.ช.ณภัทร  ภูกองชนะ           สาขาบ้านบึง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3     ด.ญ. เธียรลดา คลังพลอย      สาขาตาคลี
รางวัลชนะเลิศอันดับ 4     ด.ญ.วัลลภา คุ้มหรั่ง               สาขาราชพฤกษ์ - วัดสวนแก้ว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 5     ด.ญ. อภิชญา ทองวงศ์พิทักษ์  สาขาตาคลี
Sense News & Events

ประชุมผู้ประกอบการ SenseMath ครั้งที่ 8
นำเสนอหลักสูตรคณิตศาสตร์ SenseMath
SenseMath ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ เขาหลัก พังงา
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2016 ณ อุดรธานี
พบกับโปรโมชั่นพิเศษ ที่ SenseMath สาขา The Jas รามอินทรา
งาน SME Expo - Spring Up Thailand 2016 อุดรธานี
ประชุมผู้ประกอบการ SenseMath ครั้งที่ 7
หลักสูตรศิลปะ SenseArt ในนิตยสาร Mother&Care
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2016 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์
เปิดแล้ว SenseMath สาขาหนองหาน จ.อุดรธานี
เปิดแล้ว SenseMath บุรีรัมย์
วิทยากรพิเศษ @ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุวรรณภูมิ
นำเสนอหลักสูตร SenseMath ณ สาขาอุดร ข้างเซ้นทรัล
กิจกรรม Franchise Meeting 2015
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2015 ณ ซาฟารีเวิลด์
นำเสนอหลักสูตร SenseMath ณ สาขายโสธร
กิจกรรม Education Fun Fair
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2014 ณ มหาสารคาม
กิจกรรม Teacher WorkShop ณ SenseMath สาขาตรัง
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2014 สวนนงนุช พัทยา
กิจกรรม SenseMath Franchise Meeting 2014
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013 จ.ตรัง
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2013
เยี่ยมชมสาขาภาคใต้ ตอนล่าง
กิจกรรม Teacher WorkShop
บทสัมภาษณ์ คุณลำไพ นาทา
ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2012
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ SMC2012
กิจกรรม SenseMath สาขาพิบูลมังสาหาร
มหกรรมแฟรนไชส์ โชว์เหนือ
SenseMath Franchise Meeting 2012
กิจกรรม GangCartoon Festival 2012
ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดี กับนิตยสารบาร์บี้
หลักสูตรศิลปะ SenseArt
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงาน SMC
งานวันเด็ก ณ เซ็นทรัล พระราม 9
กิจกรรม Teacher Workshop ภาคตะวันออก
กิจกรรม Teacher Workshop ภาคเหนือ
ประกาศผลงาน งาน SMC2 2011 ณ ภูเก็ต
กิจกรรม Franchise SenseMath Annual Convention 2011
กิจกรรมเดือนมิถุนายน
กิจกรรมอบรม ให้กับสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมเดือนเมษายน article
Teacher's Workshop article
กิจกรรม วันเด็ก
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม เดือนตุลาคม
รายชื่อน้องๆ ที่โชคดี กับนิตยสาร Giant Kids
กิจกรรมในนิตยสาร Play and Learn
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม
ความรู้สึกของนักเรียนสาขาบอง มาร์เช่
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนกุมพาพันธ์
สาขาฉะเชิงเทรา เข้าอบรมหลักสูตร SenseMath Abacus
สาขาพังงา เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่
ในนิตยสาร Kids and School เดือนมกราคม
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม
เยี่ยมชม 3 สาขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม
สื่อประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฏาคม
สื่อโฆษณาในเดือนมิถุนายน
งาน Franchise Meeting # 1
กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่และมอบใบประกาศ
งานเปิดตัวสาขาชุมพร