ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
รับสมัคร ครูสอนคณิตศาสตร์ ที่สาขาลาดพร้าว 71 (ด่วน)

สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


มีความต้องการรับสมัครคุณครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาล – มัธยม 3   ที่สาขา ลาดพร้าว 71


คุณสมบัติ

    1.  รักเด็ก และรักการสอน
    2.  เอกภาษาไทย โดยเฉพาะ
    3.  เงินเดือนดีมาก

    4.  หากอยู่ในพื้นที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

เงินเดือน : ตามตกลง
วันและเวลาทำงาน :
ตามตกลง
สวัสดิการ :  ตามประมวลกฏหมายแรงงาน

สามารถสมัครได้ที่สาขาโดยตรง หรือสมัครผ่าน WebSite
สมัครงาน ครู คณิตศาสตร์

รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาไทรม้า
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาพระราม 5
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาสมุทรปราการ
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขานครสวรรค์
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาเสนา เฟสท์
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขา บางสะพาน
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาพุทธมณฑล สาย 5
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ที่สาขาลาดปลาเค้า
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาประจวบคีรีขันธ์
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขานวมินทร์
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาเสรีไทย 57
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาสกลนคร
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาวาปีปทุม
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาหนองรี จ.ชลบุรี
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาบีบี มาร์เก็ต พาร์ค
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาบ้านบึง จ.ชลบุรี
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาบ้านผือ
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาบางบ่อ (ด่วน)
รับสมัคร ครูสอน คณิตศาสตร์ ที่สาขาสวี จ.ชุมพร