สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ @ ดรีมเวิลด์ 2018 article

SenseMath Challenge Competition : SMC2 2018

สถานที่สอบ : 
สวนสนุกดรีมเวิลด์

วัน – เวลา : สอบวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561    เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน SenseMath ได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ
3.  เพื่อให้นักเรียนวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของตนเองเมื่อเทียบกับนักเรียน SenseMath ทั่วประเทศ
4.  เพื่อนำผลสอบมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงตนเอง

คุณสมบัติผู้สอบ :  นักเรียน SenseMath  ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
            ( รับจำนวนจำกัด )

การรับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้       ณ. สาขาใกล้บ้าน

ค่าสมัคร :  SenseMath          750 บาท
                  Seetah (ลูกคิด)    550 บาท

                        สอบทั้ง 2 วิชา    1,000 บาท
 

สิ่งที่จะได้รับ  : -    เสื้อยืด SenseMath  1 ตัว (ใส่มาในวันสอบแข่งขัน)
                       -    บัตรรวมเครื่องเล่น 23 รายการ
                       -    เหรียญรางวัล 1 เหรียญ 
                       -    ใบประกาศผู้เข้าร่วม
                       -    อาหารกลางวัน Bento Set (กับข้าว 1 อย่าง+ของทอด+น้ำอัดลม 325 ml.) 


สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบแข่งขัน : ดินสอ หรือปากกาน้ำเงิน   และยางลบ  หรือลูกคิด (สำหรับนักเรียนที่สอบลูกคิด)


รางวัล    :  ในแต่ละระดับชั้น
ชนะเลิศอันดับ 1
   - 
ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา
   -  เงินรางวัล 2,000 บาท

   - ใบประกาศนียบัตรชนะเลิศอันดับ 1      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)
รองชนะเลิศอันดับ 1
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   -  เงินรางวัล 1,000 บาท
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

รองชนะเลิศอันดับ 2
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   -  เงินรางวัล 500 บาท
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

รองชนะเลิศอันดับ 3
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)
รองชนะเลิศอันดับ 4
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 4      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

เหรียญรางวัล Blue Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  70% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัล Star Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  50% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัลชมเชย สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล Blue Prize, Star Prize และถ้วยรางวัล

กำหนดการ ณ วันสอบแข่งขัน

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรเลขที่นั่งสอบ
09.00 – 10.00 น. เริ่มสอบแข่งขัน
10.00 – 15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 – 17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล
                            รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม และแฟรนไชส์มาตรฐาน
                            รางวัลนักเรียน SenseMath อัจฉริยะ
                            เหรียญรางวัล Blue Prize และ Star Prize
                            ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
                            เหรียญรางวัลชมเชย
                            ปิดงาน
 

   
  

ภาพการสอบแข่งขันปี 2560 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์


 
Sense Activities

To be Number 1 : The IDOL7
To be Number One : The IDOL6
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6
โครงการ To Be Number 1 IDOL5
To be Number One : The IDOL5
โครงการ To Be Number 1 IDOL
Franchise Business Networking @ Yangon, Myanmar
SenseMath Annual Seminar 2010
พิธีมอบประกาศนียบัตร article
สาขาฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้น้องๆ ที่ทำคะแนนคณิตศาสตร์ ได้เต็ม