สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ @ ดรีมเวิลด์ 2018 article

 แบบฟอร์มสรุปรายชื่อนักเรียนสอบ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SenseMath Challenge Competition : SMC2 2018

สถานที่สอบ : 
สวนสนุกดรีมเวิลด์

วัน – เวลา : สอบวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561    เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน SenseMath ได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ
3.  เพื่อให้นักเรียนวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของตนเองเมื่อเทียบกับนักเรียน SenseMath ทั่วประเทศ
4.  เพื่อนำผลสอบมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงตนเอง

คุณสมบัติผู้สอบ :  นักเรียน SenseMath  ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
            ( รับจำนวนจำกัด )

การรับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้       ณ. สาขาใกล้บ้าน

ค่าสมัคร :  SenseMath          750 บาท
                  Seetah (ลูกคิด)    550 บาท

                        สอบทั้ง 2 วิชา    1,000 บาท
 

สิ่งที่จะได้รับ  : -    เสื้อยืด SenseMath  1 ตัว (ใส่มาในวันสอบแข่งขัน)
                       -    บัตรรวมเครื่องเล่น 23 รายการ
                       -    เหรียญรางวัล 1 เหรียญ 
                       -    ใบประกาศผู้เข้าร่วม
                       -    อาหารกลางวัน Bento Set (กับข้าว 1 อย่าง+ของทอด+น้ำอัดลม 325 ml.) 


สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบแข่งขัน : ดินสอ หรือปากกาน้ำเงิน   และยางลบ  หรือลูกคิด (สำหรับนักเรียนที่สอบลูกคิด)


รางวัล    :  ในแต่ละระดับชั้น
ชนะเลิศอันดับ 1
   - 
ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา
   -  เงินรางวัล 2,000 บาท

   - ใบประกาศนียบัตรชนะเลิศอันดับ 1      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)
รองชนะเลิศอันดับ 1
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   -  เงินรางวัล 1,000 บาท
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

รองชนะเลิศอันดับ 2
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   -  เงินรางวัล 500 บาท
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

รองชนะเลิศอันดับ 3
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)
รองชนะเลิศอันดับ 4
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 4      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

เหรียญรางวัล Blue Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  70% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัล Star Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  50% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัลชมเชย สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล Blue Prize, Star Prize และถ้วยรางวัล

กำหนดการ ณ วันสอบแข่งขัน

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรเลขที่นั่งสอบ
09.00 – 10.00 น. เริ่มสอบแข่งขัน
10.00 – 15.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 – 17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล
                            รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม และแฟรนไชส์มาตรฐาน
                            รางวัลนักเรียน SenseMath อัจฉริยะ
                            เหรียญรางวัล Blue Prize และ Star Prize
                            ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
                            เหรียญรางวัลชมเชย
                            ปิดงาน
 

   
  

ภาพการสอบแข่งขันปี 2560 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์


 
Sense Activities

ประกาศผลงานแข่งขันคณิตศาสตร์ SenseMath Challenge Competition 2017 ณ เขาหลัก พังงา
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6
โครงการ To Be Number 1 IDOL5
โครงการ To Be Number 1 IDOL
Franchise Business Networking @ Yangon, Myanmar
SenseMath Annual Seminar 2010
พิธีมอบประกาศนียบัตร article
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
สาขาฉะเชิงเทรา มอบรางวัลให้น้องๆ ที่ทำคะแนนคณิตศาสตร์ ได้เต็ม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน ตุลาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน กันยายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน กรกฏาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน มิถุนายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือน พฤษภามคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน
พิธีมอบประกาศนียบัตร สาขามหาสารคาม