แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ : สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math
ReadyPlanet.com
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
เพื่อนบ้านของเรา

                         หลักสูตรอื่นๆ ที่อยู่ภายในสถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath


แฟรนไชส์ศิลปะ Sense Art เป็นสถาบันสอนศิลปะสำหรับเด็กอายุ 2-12 ปี ด้วยกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ ที่ส่งเสริมทักษะ และพัฒนาการของเด็ก ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ รวมถึงความสนุกสนานในการทำกิจกรรมศิลปะ


เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ SenseArt


หลักสูตร  Sense Thai เป็นหลักสูตรสำหรับ นักเรียนที่กำลังเริ่มเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๑ แบ่งเป็น ๑๑ ระดับ

เอกสารแนะนแฟรนไชส์ SenseThai

หลักสูตร Zentosa Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถม 6 ที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์โจทย์ภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์ 

เอกสารแนะนำแฟรนไชส์ ZentosaMath และ Seetah Math 

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาโดยคุณครูที่มีประสบการณ์การสอนลูกคิดมากกว่า 15 ปี สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในเบื้องต้นจะให้นักเรียนเรียนรู้หลักการพื้นฐานของลูกคิด ต่อมาจะฝึกฝนการคิดคำนวณ (+, – , x ,  ) โดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อในการฝึกฝน จากการฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้นักเรียนจดจำภาพลูกคิดในสมองได้ ซึ่งจะช่วยให้การคิดคำนวณมีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด