สมัครงาน หางาน ครูคณิตศาสตร์ ครูเลข
ReadyPlanet.com
dot dot
หลักสูตร SenseThai
ร่วมงานกับเรา

   สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ต้องการรับ สมัคร ครูคณิตศาสตร์ ในพื้นที่ที่เป็นสาขาของเรา
............................................................................................................

 


คำนำหน้า : นาย
นางสาว
นาง
ชื่อ-นามสกุล :  *
อายุ :  *
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
โทรศัพท์มือถือ :
โทรศัพท์ :  *
การศึกษาสูงสุด :
คณะ :
สถานศึกษา :
สนใจสอนที่สถาบัน Sense Math สาขา :
E-Mail :
ลักษณะงาน : งานประจำ
ลักษณะงาน : งาน Part Time