การสอบแข่งขัน
ReadyPlanet.com
dot
dot
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
การสอบแข่งขัน

SenseMath Challenge Competition : SMC2 2018

สถานที่สอบ : โรงแรมไพลิน จ.สุโขทัย

วัน – เวลา : สอบวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561    เวลา 08.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อส่งเสริม ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์
2.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน SenseMath ได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประเทศ
3.  เพื่อให้นักเรียนวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของตนเองเมื่อเทียบกับนักเรียน SenseMath ทั่วประเทศ
4.  เพื่อนำผลสอบมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงตนเอง

คุณสมบัติผู้สอบ :  นักเรียน SenseMath  ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 2
            ( รับจำนวนจำกัด )

การรับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้       ณ. สาขาใกล้บ้าน

ค่าสมัคร :  350 บาท

 

สิ่งที่จะได้รับ  : -    เสื้อยืด SenseMath  1 ตัว (ใส่มาในวันสอบแข่งขัน)
                       -    เหรียญรางวัล 1 เหรียญ 
                       -    ใบประกาศ


สิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันสอบแข่งขัน : ดินสอ หรือปากกาน้ำเงิน   และยางลบ  หรือลูกคิด (สำหรับนักเรียนที่สอบลูกคิด)


รางวัล    :  ในแต่ละระดับชั้น
ชนะเลิศอันดับ 1
   - 
ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตรชนะเลิศอันดับ 1      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)
รองชนะเลิศอันดับ 1
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

รองชนะเลิศอันดับ 2
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ

   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

รองชนะเลิศอันดับ 3
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 3      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)
รองชนะเลิศอันดับ 4
   - ถ้วยรางวัลจากบริษัทฯ
   - ใบประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 4      (บริษัทฯ จะจัดส่งให้ภายหลังงาน)

เหรียญรางวัล Blue Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  70% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัล Star Prize สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์  50% (ไม่จำกัดเหรียญแจก)

เหรียญรางวัลชมเชย สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล Blue Prize, Star Prize และถ้วยรางวัล

กำหนดการ ณ วันสอบแข่งขัน

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับบัตรเลขที่นั่งสอบ
09.00 – 10.00 น. เริ่มสอบแข่งขัน
10.00 – 14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 – 17.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล
                            รางวัลแฟรนไชส์ยอดเยี่ยม และแฟรนไชส์มาตรฐาน
                            รางวัลนักเรียน SenseMath อัจฉริยะ
                            เหรียญรางวัล Blue Prize และ Star Prize
                            ถ้วยรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5
                            เหรียญรางวัลชมเชย
                            ปิดงาน
 

   
  

ภาพการสอบแข่งขันปี 2561 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์